VEGA-LIFE - Lifestyle, Fashion & More

Disclaimer

Algemeen

VEGA-LIFE (Kamer van Koophandel 27169183), hierna te noemen Vega-Life, verleent u hierbij toegang tot vega-life.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Vega-Life behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Vega-Life spant zich in om de inhoud van vega-life.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op vega-life.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Vega-Life.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vega-Life. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vega-Life, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Hi! We noticed you visited our website with your browser in a different language. Did you know we have an English website? Visit our English websiteNo, thank you